نمای فریم لس چیست؟!

نمای فریم لس

بدون شک برای درک نمای فریم لس چیست؟!  باید چرخی در داخل شهر زده باشید و ساختمان‌هایی با نمای تماماً شیشه را مشاهده کرده اید. این ساختمان‌ها از نمای فریم لس استفاده می‌کنند . امروزه استفاده از شیشه در نمای ساختمان یکی از کارهای ویژه ای است که طراحان برای ساختمان‌های اداری، پاساژ‌ها و مکان‌های […]