انواع شیشه ساختمانی و کاربرد هر یک از آنها

انواع شیشه ساختمانی و کاربرد هر یک از آنها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر ساختمان را شیشه‌ها و پنجره‌های آن تشکیل می‌دهد. این مورد در ساختمان‌های امروزی اهیم بیشتری پیدا کرده است. این مورد خود را در نمای‌های تمام شیشه ای نشان می‌دهد. همچنین امروزه استفاده از پنجره‌ها و شیشه‌های دوجداره و شیشه‌هایی که عایق هستند جزو پر کاربرد‌ترین شیشه‌هایی هستند که در ساختمان‌ها […]